Lesko

KOŚCIUSZKI 50

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Turystyka: Organizator
JANKOWCE 98

kraj, kraje sąsiadujące z RP,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
Przerwa techniczna.